Đặt bàn

Đặt bàn

Các bạn có thể đặt bàn trực tuyến cho tối đa 10 người.
Với số lượng lớn hơn mọi người hãy liên hệ trực tiếp tại nhà hàng hoặc qua số Hotline: 092 421 48 48
từ 10 giờ sáng đến nữa đêm mỗi ngày trong tuần.

contacts
book_online
people
access_time
calendar_today